قبلی
hossein

حسین شناور

بنیانگذار، مدرس، نویسنده

حسین فارغ التحصیل فیزیک ذرات بنیادی در مقطع دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد است. او دوره فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه بن آلمان گذراند و پس از فارغ التحصیلی مدتی در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان همکار پژوهشی فعالیت داشت. در حال حاضر علاوه بر کار در آموزش و پرورش، فعالیت های پژوهشی خود را نیز ادامه می دهد.

ResearchGateGoogle ScholarLinkedin

دیگر اعضا