قبلی
Neda Ghafourian

ندا غفوریان

بنیانگذار، مدیر سایت، نویسنده

ندا فارغ التحصیل نجوم و اخترفیزیک در مقطع دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد است. او دوره فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه بن آلمان گذراند و پس از فارغ التحصیلی به مدت دو سال در دانشگاه فردوسی پژوهشگر پسادکترا بود. او در حال حاضر در کنار سایر کارها به پژوهش در نجوم ادامه می دهد.

ResearchGate, Google Scholar, Linkedin

 

دیگر اعضا